Filtropa filter enviro-papper 100pieces

  • Sale
  • Regular price 70 kr
Tax included. Shipping calculated at checkout.


Hög kvalitativt filter till elbrygg eller filter tratt som är dem mest miljövänliga filter på marknaden.

High quality filter for Melitta (flat-bottomed), environmentally cleansed by oxygenation.


Size 1x2 och 1x4