Coffee courses

Taste-testings, cuppings, roast courses and coffee guides are several of our unique experiences for private groups or company activities.

Provsmakningar, koppningar, rostkurser och kaffeguiden är några av våra upplevelser för privata grupper eller företags evenemang.